Viktig melding / Important message

Runde Grendalag

Norsk Institutt for Naturforsking (NINA) arbeidar på Runde:
I nokre dagar framover vil de sjå folk med vestar i terrenget på Runde. Dei er frå NINA og skal merkje og overvake fugl. Vi gjer folk merksame på det er kun dei som har lov å gå i terrenget utanfor sperringane. Ferdselsforbodet gjeld fram til 31. august.

These days there are ornithologist in the fields of the bird sanctuary. They have a special permission to enter the mountain. Everyone else must stay on the tracks. The bird sanctuary has no admittance till 31th of August.

(Kjelde: Runde Miljøsenter)