Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

 

Hjort er det største av dei ville landpattedyra ein finn på Runde. Det er ikkje uvanleg at ein ser opptil sju hjortar beitande på markene tidleg om morgonen. Langs fjøra vil ein kunne sjå familier med oter, enten leikande, eller på jakt etter mat. I det same området kan ein sjå ein og annan villmink, men desse har gått tilbake i antal.

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Særleg om hausten og vinteren ligg flokkar av steinkobbar på steinane like utanfor stranda, og med litt hell kan ein sjå både spekkhoggar og niser i fjorden.