Omfattande sjøfuglforsking

Runde Grendalag

Kvifor vert det færre sjøfuglar? Det er dette forskarane no prøver å finne ut gjennom grundige undersøkingar. I dag hadde NRK Møre og Romsdal ei reportasje om det spanande og omfattande forskingsprosjektet. Sjå reportasjen her.