Klima

 

Klimaet på Runde er typisk oseanisk med milde vintrar og kjølege somrar. Øya tilhøyrer hyperoseanisk sone og er eitt av Noregs mest vintermilde område. Det meste av nedbøren i vinterhalvåret kjem som regn, og Runde har ikkje langvarig dekkje av snø.

Storm Foto: Oddmar Remøy

Foto: Oddmar Remøy