Toppskarv

Toppskarv

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Toppskarven hekkar langs vestkysten av Europa,frå Kola-halvøya i aust til Iberia-halvøya i sør. Ein finn også arten hekkande i Nord-Afrika Kolonien i Skarvura på Runde var i byrjinga av 1970-talet den største i verda med over 5000 hekkande par. Talet på hekkande toppskarv har gått sterkt tilbake på Runde, på same måten som i andre koloniar i Noreg.

Toppskarven kan du sjå heile året på Runde.