Havhest

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

 

Havhesten hekkar langs kystane i Nord-Atlanterhavet, i vest frå Newfoundland mot aust til Novaja Semlja, og mot sør til Frankrike.

I Noreg vart havhesten først funne hekkande på Runde. Dette vart dokumentert ved hjelp av innsamla egg i 1920, men han hadde etablert seg som hekkefugl her fleire år tidlegare.

Havhesten lever det meste av livet sitt til havs, og han kjem ikkje på land anna enn i hekketida.