Alke

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

 

Alka hekkar i kystområda i den nordlege delen av Atlanterhavet. I Noreg hekkar dei fleste nord for polarsirkelen. På Runde finn ein den sørlegaste større førekomsten, truleg på 3-4000 par på det meste.

Den beste tida for å sjå alker er i sommarhalvåret, sjølv om enkelteksemplar kan sjåast om vinteren også.