Aktivitetar i kvardagen

 

Korsong
Korsong har lange tradisjonar på Runde. Runde blandakor øver på bedehuset kvar onsdag kl. 20.00. I perioder har vi også mannskor og barnekor (Mini-Mix), dei øver gjerne mest før jul og 17. mai.

 

Linedance

Linedance-gruppa på Runde starta opp hausten 2016, og dei øver i gymsalen på grendahuset kvar måndag klokka 19.00.